Products

Паната на OWAcoustic® като строителен материал

По DIN EN 13501-1 и DIN 4102 част 1 строителните
материали се класифицират в следните
класове съобразно техните противопожарни
характеристики:

Строително-
контролна
спецификация
Допълнителни изисквани Европейски клас
по DIN EN 13501-1
Клас на
строителния
материал по
DIN 4102
без дим без падане/
Разтапяне на капки
пригорене
негорими check check A1 A1
check check A2-s1,d0 A2
трудно запалими check
check
check
check
B-s1,d0
C-s1,d0
B1

check
check
check
check
A2-s2,d0
A2-s3,d0
B, C-s2,d0
B, C-s3,d0
B1
check
check
check
check

A2-s1,d1
A2-s1,d2
B, C-s1,d1
B, C-s1,d2
B1


A2-s3,d2
B-s3,d2
A2-s3,d2
B1
нормално запалими check check
check
check
D-s1,d0
D-s2,d0
D-s3,d0
E
B2
check
D-s1,d2
D-s2,d2
D-s3,d2
B2


E-d2 B2
лесно запалими

F B3

Допълнителните обозначения означават:

  • s1, s2, s3 [m2/sec2] описва свойствата при дим
  • s1 = изключва иминимално димоотделяне
  • s3 = силно димоотделяне
  • d0, d1, d2 = Описание на разтапянето на капки при горене
  • d0 = без разтапяне на капки при горене в рамките на 600 секунди
  • Тези таблици за конвергентност са публикувани в приложенията
  • 0.1.2/0.2.2 на списъка за правила при строене А част 1.

Тези таблици за конвергентност са публикувани в приложенията
0.1.2/0.2.2 на списъка за правила при строене А част 1.

 Копия на съществуващите
удостоверения за изпитване ще Ви се изпратят по желание.

 

Принадлежността към класове строителни
материали негорими трябва да се удостовери посредством общо строително-контролно разрешение на Института за строителна техника в гр. Берлин и да е гарантирано чрез непрекъсната проверка на качеството. Могат да се използват само строителни материали, които притежават официален контролен знак.

Паната OWAcoustic®-premium- могат да се доставят в класове на строителния материал A2-s1,d0. Те могат да се разпознаят по следния контролен знак:

A2-s1,d0 по DIN EN 13501-1
OWAcoustic® premium
OWAcoustic® smart
Z-56.421-919
Z-56.421-923


B1-плоскости по DIN 4102
OWAcoustic®-Excell плочи PA III
OWAlux 64/8 PA III


Страна Норма за изпитване Класифи- кация
Германия DIN EN 13501-1 A2-s1,d0
B-s1,d0
Страна-
членка на ЕС
EN 13501-1 A2-s1,d0
B-s1,d0
Велико- британия BS 476 Part 7 Surface spread
of flame
class 1
BS 476 Part 6/Building
regulations 1991 DOC „B”
class 0
Франция Arrêté du 21 avril 83
M1
M0
Швейцария Упътванекъм
пожарно-полицейските
разпоредби, 1976

VI q.3 квази-
негорими,
слаба степен
на димене

Холандия NEN 6065: Vlamuitbreiding Klasse 1
NEN 6065: Vlamoverslag Klasse 2
NEN 6066: Rookdichtheid DL; h; max =
0,04 m - 1
САЩ ASTM E 84-97 a class 1
Швеция SBN 1980 Klasse 1
Дания DS 1056 Klasse A
Испания UIE 23 - 727 - 80 M 1
Австрия ÖNORM EN 13501-1
A2-s1,d0
B-s1,d0
Италия DM 03.09.2001 Classe 0
Белгия NBN 713020 Klasse A 1
NBN 5 - 21 - 203

Съгласно Правилника за строителните работи на провинциите и инструкциите за реда на изпълнение „строително-контролните спецификации“ са определящи, както например „негорими“. Разрешава се равностойно ползването на строителни материали, изпитани съгл. DIN EN 13501-1 или съгл. DIN 4102.