Products

Herakustik industry

Магнезитносвързана дървесновлакнеста акустична плоскост

Магнезитносвързана дървесновлакнеста акустична плоскост с финна влакнеста повърхностна структура за приложения като видима облицовка.

Предимства на продукта:

  • Акустично действуващ
  • Готова лицева повърхност
  • За монтаж чрез завинтване и полагане

Области на приложение: Акустично действуващи стенни и таванни пана на готови покривни, таванни и стенни елементи, както и последващ монтаж в индустриални постройки.

Формати: 2400 х 600 мм, с фаска от всички страни. Други дължини по запитване.

Цветове: Натур, подобен на RAL 7035, ръбовете не са оцветени.

Граници на приложение: Максимален светъл отвор без междинна опора 625 мм.

Подходяща при до 90 % относителна влажност на въздуха. При използване в помещения с влажност на въздуха над 80 % е необходима строително – физическа консултация. Не е подходяща за монтаж чрез лепене.

Програма за доставка

Дебелина мм 25
Тегло кг / м2 9,7
Дължина мм 2400
Широчина мм 600

Технически данни

Свойства Символ Стойност Единица Норма
Поведение при пожар --- B –s1,d0 [---] EN 13501-1
Дебелина d 25 [mm] EN 13168
Коефициент на топлопроводност λD 0,080 [W/mK] EN 12667
Съпротивление на топопреминаване RD 0,30 [m2K/W] EN 13168
Устойчивост на огъване σb >1500 [kPa] EN 12089
Коефициент на дифузна паропропускливост μ 5 [---] EN 12086

Степен на звукопоглъщане αр

Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw Клас на поглъщане
Хераклит ИП 25 ммБез отстояние 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 0,60 0,35(H) D
3 см отстояние 0,05 0,15 0,40 0,65 0,55 0,75 0,40(MH) D
3 см отстояние / 3 см Хералан ДП-5 0,20 0,60 1,00 0,75 0,70 0,85 0,70(M) C