Products

Herakustik plano

Свързани с магнезит дървесновлакнести акустични пана Herakustik® plano с гладка видима повърхност. Гладката повърхност на Herakustik® plano подхожда перфектно на актуалните строителни тенденции. Тя бележи точки с комбинацията от естетически издържана повърхност и равномерно акустично въздействие. Множеството цветове и кантове не оставят нито едно дизайнерско желание неизпълнено. Тя се препоръчва и заради добрите си строително-биологични свойства. Области на приложение: офиси, хотели, ресторанти, конферентни и възстановителни центрове, училища.