Products

Herakustik micro

Свързани с магнезит дървесновлакнести акустични пана Herakustik® micro с финопореста видима повърхност. Със своята благородна, финопореста повърхност Herakustik® micro са подходящи, преди всичко, за декоративни таванни и стенни облицовки. Като естествен материал, отговарящ на максимални изисквания към функционалността, тази акустична плоскост е идеалният избор и за устойчиви на удар с топка изпълнения. Области на приложение: офиси, администрация, училища, спортни халета, зони за свободно време и отдих, закрити плувни басейни.