Products

Herakustik fine

Свързаните с магнезит дървесновлакнести акустични пана Herakustik® fine с 2мм широчина на нишката. Фината дървесновлакнеста Herakustik® fine плоскост е напълно подходяща за индивидуални и функционални таванни и стенни облицовки. Нейните предимства - акустично ефективна, устойчива на удар с топка и с безопасни строително-биологични свойства, я правят особено подходяща за стойностни обекти. Област на приложение: офиси, помещения за мероприятия, училища, спортни халета, зони за свободно време и отдих, закрити плувни басейни.

За повече информация посетете www.heraklith.com