Продукти

Класификация по пожароустойчивост

Kонструкция Oписание * Kласификация Сертификат
Herakustik fine/ Herakustik® micro, d ≥ 25 mm,свободно положен върху видима, окачена система от Т-профили и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d ≥ 2х50 mm или DP-4 d ≥ 2х60 mm F 30
като самостоятелен таванен елемент
Изпитвателен протокол № 3327/3079 ABP 3413/9499 IB MB Braunschweig, Германия
Herakustik fine / Herakustik® micro, d ≥ 35 mm, скрит монтаж /VK-09/ чрез приплъзване в система от Т-профили и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d ≥ 2х50 mm или DP- 4 d ≥ 2х60 mm F 30
като самостоятелен таванен елемент
Изпитвателен протокол № 3327/3079 ABP 3413/9499 IB MB Braunschweig, Германия
Herakustik fine/ Herakustik® micro, d ≥ 25 mm, завинтен към окачени дървени летви 40/60 и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d ≥ 80mm F 30
като амостоятелен таванен елемент
Изпитвателен протокол № 3327/3079 ABP 3413/9499 IB MB Braunschweig, Германия
Herakustik fine/ Herakustik® micro, d ≥ 25 mm, закрепен към конструкция от СD-профили и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d ≥ 80mm F 30
като самостоятелен таванен елемент
Изпитвателен протокол № 3327/3079 ABP 3413/9499 IB MB Braunschweig, Германия
Herakustik® star, d =25 mm, свободно положен във видима, окачена система от Т-профили и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d ≥ 2х50 mm EI 30 Класификационен доклад № MA39 – VFA 2004 - 1945.02
Herakustik® fine/A2, d =25 mm, закрепен върху дървени летви 80/40 и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d =40mm EI 30 Класификационен доклад № MA39 – VFA 2005 - 0567.01
Herakustik® fine, d =25 mm, закрепен върху дървени летви 80/50 и полагане на минерална вата Heralan DP-5 d =50mm EI 30 Класификационен доклад № MA39 – VFA 2005
Плоча от стоманобетон, върху стоманени греди IPE 140 с окачен таван от пана Herakustik® micro d =25 mm, закрепени към дървени летви, VK-12 F 30
Окачения таван самостоятелно, в комбинация със стоманобетонов таван или гредоред
Разрешение за пожароустойчивост № Z 3251 на VKF – AEAI Берн 19.11.2003
Плоча от стоманобетон, върху стом. греди IPE 140 с окачен таван от пана Herakustik® fine d =35 mm, AK-01 закрепени към профили от стоманена ламарина с вложка от минерална вата 40 mm, обемно тегло D=100 кг/м2 F30
Окачения таван самостоятелно, в комбинация със стоманобетонов таван или гредоред
Класификационен доклад № MA39 – VFA 2004-0375.02
Herakustik® star 15mm/MW 15mm декоративно пано / DP-9 85mm върху бетонов таван, с 4 дюбела за бетон EI30 Класификационен доклад № MA39 – VFA 2004-0375.02
Herakustik® micro 25mm/MW 25mm декоративно пано / DP-9 100mm върху бетонов таван, с 2 дюбела за бетон EI30 Класификационен доклад № MA39 – VFA 2005