Products

Heraklith

Около 90% от времето си прекарваме в сградите. Много често там сме изложени на вредното въздействие на шума и различните химични съединения, които се получават в една сграда като реакция от различните вложени материали. Медицината нарича това "sick building syndrom".