Products

Конструиране на тавани с owa construct

Технически данни:

Продуктови серии:
OWAcoustic® premium
OWAcoustic® smart

Размери:
600 x 600 mm
625 x 625 mm

600 x 1200 mm
625 x 1250 mm

Широчини: 300, 312,5, 400 mm
Дължини: 1200, 1250, 1500,
2000*, 2500* mm
*Може да се демонтира само ограничено

Междинни размери при запитванеМинимално количество за поръчкаи добавки към цената виж ценоваталиста на OWAcoustic®

Дебелина:
около 14, 15 и 20 mm

Клас на строителния материал:
A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1

Кантове:

Метална констрчкция:
всички метални части сапоцинковани респ. имат бялопокритие, могат да бъдат доставении като вид система „Клик“, задопълнителни детайли и цветовевиж ценовата листа OWAconstruct®

Минимална височина на окачване:
75 – 100 mm (в зависимост отналичния груб таван) за удобство придемонтаж на паната 120 mm

Противопожарна защита:
виж печатното издание № 500

Системи S 3, S 15 видима, демонтируема

Скица: S 3

1 Окачвач
2 Носещ профил
3 Свързващ профил
4 Стенен профил

Надлъжен разрез:

Напречен разрез:

Размери на S 3 S 15 профила:


Технически данни:

Продуктови серии:
OWAcoustic® premium
OWAcoustic® smart

Размери:
600 x 600 mm
625 x 625 mm

600 x 1200 mm
625 x 1250 mm

Широчини: 300, 312,5, 400 mm
Дължини: 1200, 1250, 1500,
2000*, 2500* mm
*Може да се демонтира само ограничено

Междинни размери при запитване Минимално количество запоръчка и добавки към цената виж ценовата листа на OWAcoustic®

Дебелина:
около 14, 15 и 20 mm

Клас на строителния материал:
A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1

Кантове:

Метална констрчкция:
всички метални части са поцинковани респ. с бяло покритие, могат да се доставят и като система „Клик“, за допълнителни детайли и цветове виж ценовата листа OWAconstruct®

Минимална височина на окачване:
75 – 100 mm (в зависимост от наличния груб таван) за удобен демонтаж на паната 120 mm

Противопожарна защита:
виж печатното издание № 500

Системи S 3a, S 15a видима, демонтируема

Скица: S 3a

1 Окачвач
2 Носещ профил
3 Свързващ профил
4 Стъпаловиден стенен профил
5 вложка Contura № 42/24

Надлъжен разрез:

Напречен разрез:

Размери на S 3a S 15a профила: