Products

owa smart

Добрият стандарт – качество, колкото е необходимо, тези пана са оптимизирани, насочени към икономически по-добри решения. Дебелината на паната е намалена само с толкова, колкото да можем да предложим предимствата на OWAcoustic premium на по-добра цена.

  • влагоустойчивост до 90% относителна влажност на въздуха.
  • клас на строителния материал А2 и пожароустойчивост до F90.
  • добри акустични свойства.