Products

Акустика

Постоянното увеличаване на шумовот натоварване в ежедневието е причина за това, че днес на звукоизолацията се присъжда все по-важна роля в модерното високо строителство. Всеки един от нас желае да живее и работи спокойно.
За да може да бъде гарантирана тази цел, е нужно активното съдействие на всички, които участват в планирането и прилагането.

Системите окачени тавани OWAcoustic® се използват при много различни акустични функции и задачи. Областите на приложение на таваните на OWAcoustic® може опростено да се представят по-следния начин:

 • за оптимиране на времето за реверберация в помещения
 • за намаляване нивото на шума ΔL [dB] в производствени цехове/работилници

В следващите страници ще бъдат описани по-подробно областите на мриложение на системите окаиени тавани OWAcoustic®.

Акустика на помещението

Акустика на помещението е област от акустиката. При акустика на помещението се изследва как вътрешното оформление на едно помещение действа върху планираното използване на помещението. Ползвателите на помещения желаят в повечето случаи или добра разбираемост на говора, или добра пригодност за музикални цели.
Ако едно помещение ще се ползва както за слвесна комуникация, така и за музика, то в такъв случай пространствено-акустичната концепция изисква винаги компромисно решение.

При пространствено-акустичното планиране и оформление на едно помещение трябва
едновременно с целесъобразната класификация на звукопоглъщащите мерки, да се обърне внимание преди всичко и на правилното позициониране на рефлектиращите и абсорбиращи повърхности. Ако например в помещението се изисква добра слвесна
комуникация, то тя се определя не само от прекия звук, а особено от съотношението между предишни и следващи отражения, както и от тяхната посока на отзвучаване.

 • за повишаване на звукоизолацията Rw [dB] при монолитни плочи, дървен гредоред и леки покривни конструкции
 • за подобряване на надлъжната звукоизолация Dn,c,w [dB] между съседни помещения
 • за предотвратяване на смущаващи шумове от кухите пространства над тавана

Най-важните фактори, които оказват влияние върху пространствено-акустичното качество на едно помещение:

 1. Положение на помещението в сградата
 2. Звукоизолация на обграждащите строителни елементи
 3. Шум от различните инсталации на сградата
 4. Форма и големина на помещението (първична структура)
 5. Свойства на повърхността на ограничаващите помещението равнини (вторична структура)
 6. обзавеждане (вторична структура)
 7. Оразмеряване и пространствено азпределение
  на звукопоглъщащите и рефлектиращи плоскости.