Cosmos plus


<< Back

Повърхностен десен Cosmos plus Cosmos plus 76


Технически характеристики
Материал Пано от минерална вaта
Клас на строителния материал A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Дебелина около 15 мм
Цвят бял
Отражение на светлината около 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Надлъжна звукоизолация* от 29 dB до 49 dB
Звукопоглъщане αw = 0,80 / NRC = 0,75
Влагоустойчивост до 95 % RH
Огнеустойчивост* ддо F 90 (DIN 4102)
до REI 90 (DIN EN 13501-2)

* в зависимост от системата, грубия таван и други допълнителни мерки

Cosmos plus 76


При високи акустични изисквания

  • Затворена повърхност с високо звукопоглъщане за оптимална пространствена акустика
  • За областите на приложение училища, детски градини, големи офисни сгради, телефонни палати, столове и др

Добрите акустични условия се основават наизравняването между звукоабсорбирането извукоотразяването. Където се постигне успех вбаланса им, се създават помещения с оптималновреме на отзвучаване и добра разбираемост на речта.За тази цел OWA предлага добре обмислени системив програмата си – за решаването на две задачи:

Оптимизиране на времето за отзвучаване впомещението иРедуциране на нивото на шумовите смущения.

С OWAcoustic® Cosmos plus се постига чувствителнонамаляване на времето за отзвучаване, което сесчита за основен критерий при оценяването наакустичните качества на помещението.