технически данни


<< Обратно

Mагнезитно свързани, дървесно-влакнести акустични пана с гладка видима повърхност, препоръчителни от гледна точка на строителната биология

Размер (mm) 600 х 600 = 0,36m2
600 х 1200 = 0,72m2
Специална дължина по поръчка макс.2,40 m
Дебелина (mm) 25
Тегло (средна стойност) kg/m2 14,5
Съпротивление на топлопреминаване RD [m2 K/W] 0,25
Коефициент на топлопроводност λD [W/mK] по EN 12667 0,095