акустични пана


<< Обратно
Номинални размери мм 600x600, 625x625
1200x600, 1250x625
Дебелина мм 25 35
Тегло кг/м2 14,5 18,5
Звукопоглъщане αw до 0,50
Поведение при пожар по EN 13501-1: B-s1, d0
Сертификат за съответствие с EC – регистр. № К1-0751-CPD- 209.0-02-01/05

Herakustik® micro, 25мм
С вложка Heralan DP-5 минерална вата

TGM Nr. 10225/WS
αw = 0,45 (L)
TGM Nr. 10656/WS
α w = 0,45