технически данни


<< Обратно

Mагнезитно свързани, фини дървесно-влакнести акустични пана с ширина на влакното около 2 мм, препоръчителни от гледна точка на строителната биология

Размер (mm) 600 х 600 = 0,36m2
600 х 1200 = 0,72m2
&625 х 625 = 0,39m2
625 х 1250 = 0,78m2
Специална дължина по поръчка макс.2,5 m
Дебелина (mm) 15 25 35
Тегло (средна стойност) kg/m2 8,0 12,0 16,0
Съпротивление на топлопреминаване RD [m2 K/W] 0,20 0,30 0,45
Коефициент на топлопроводност λD [W/mK] по EN 12667 0,08 0,08 0,08

Herakustik fine / A2

Mагнезитно свързани, фини дървесно-влакнести акустични пана с ширина на влакното около 2 мм, поведение при огън A2 – s1, d0 (негорими !), препоръчителни от гледна точка на строителната биология

Размер (mm) 600 х 600 = 0,36m 2
600 х 1200 = 0,72m 2
Специална дължина по поръчка макс.2,40 m
Дебелина (mm) 25
Тегло (средна стойност) kg/m2 12,0
Съпротивление на топлопреминаване RD [m2 K/W] 0,25
Коефициент на топлопроводност λD [W/mK] по EN 12667 0,095