акустични пана


<< Обратно
Номинални размери мм 600x600, 625x625
1200x600, 1250x625
Дебелина мм 15 25 35
Тегло кг/м2 8,0 12,0 16,0
Звукопоглъщане αw до 0,80
Поведение при пожар по EN 13501-1: B-s1, d0
Сертификат за съответствие с EC – регистр. № К1-0751-CPD- 209.0-02-01/05

Herakustik® fine, 25мм
С вложка минерална вата

TGM Nr. 10225/WS
αw = 0,75 (M)
Müller-BBM Nr. 18808
Müller-BBM Nr. 18808

Herakustik® fine е възможно да бъде и с поведение при пожар A2-s1, d0