технически данни


<< Обратно

Mагнезитно свързани, фини дървесно-влакнести акустични пана с ширина на влакното около1 мм, препоръчителни от гледна точка на строителната биология

Размер (mm) 600 х 600 = 0,36m2
600 х 1200 = 0,72m2
625 х 625 = 0,39m2
625 х 1250 = 0,78m2
Специална дължина по поръчка макс.2,5 m
Дебелина (mm) 15 25 35
Тегло (средна стойност) kg/m2 7,3 10,8 15,0
Съпротивление на топлопреминаване RD [m2 K/W] 0,20 0,30 0,45
Коефициент на топлопроводност λD [W/mK] по EN 12667 0,08 0,08 0,08