акустични пана


<< Обратно
Номинални размери мм 600x600, 625x625
1200x600, 1250x625
Дебелина мм 15 25 35
Тегло кг/м2 7,3 10,8 15,0
Звукопоглъщане αw до 0,90
Поведение при пожар по EN 13501-1: B-s1, d0
Сертификат за съответствие с EC – регистр. № К1-0751-CPD- 209.0-02-01/05

Herakustik® star, 25мм
С вложка Heralan DP-5 минерална вата

TGM Nr. 10575/WS
αw = 0,80
TGM Nr. 10575/WS
αw = 0,80

Herakustik® fine е възможно да бъде и с поведение при пожар A2-s1, d0