Finetta


<< Back

Повърхностен десен Finetta Finetta 62


Технически характеристики
Материал Пано от минерална вaта

Клас на строителния материал A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Дебелина около 15 мм или около 20 мм
Цвят бял
Отражение на светлината около 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Надлъжна звукоизолация* от 31 dB до 49 dB
Звукопоглъщане αw = 0,70 / NRC = 0,65
Влагоустойчивост до 95 % RH
Огнеустойчивост* до F 120 (DIN 4102)
до REI 120 (DIN EN 13501-2)

* в зависимост от системата, грубия тавани други допълнителни мерки

Finetta 62