Lux


<< Back

Повърхностен десен OWAlux® OWAlux® бял 64/2


Технически характеристики
Материал Пано от минерална вaта
Клас на строителния материал A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Дебелина около 15 мм
Цвят бял, сребърен
Отражение на светлината при запитване
Надлъжна звукоизолация* от 35 dB до 49 dB (без микроперфорация)
от 31 dB до 49 dB (c микроперфорация)
Звукопоглъщане αw = 0,15 / NRC = 0,15 (без микроперфорация)
 
αw = 0,70 / NRC = 0,70 (c микроперфорация)
Влагоустойчивост до 95 % RH
Огнеустойчивост* до F 90 (DIN 4102)
до REI 90 (DIN EN 13501-2)

* в зависимост от системата, грубия таван и други допълнителни мерки

OWAlux® бял
64/2 (без микроперфорация)

OWAlux® сребърен
64/4 (без микроперфорация)

OWAlux® бял
B1 по DIN 4102
64/8 (без микроперфорация)

OWAlux® бял
64/1 (c микроперфорация)

OWAlux® сребърен
64/3 (c микроперфорация)