Равномерно перфориран


<< Back

Повърхностен десен Равномерно перфориран Равномерно перфориран 1


Технически характеристики
Материал Пано от минерална вaта
Клас на строителния материал A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Дебелина около 15 мм или около 20 мм
Цвят бял
Отражение на светлината около 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Надлъжна звукоизолация* от 31 dB до 49 dB
Звукопоглъщане αw = 0,70 / NRC = 0,75
Влагоустойчивост до 90 % RH
Огнеустойчивост* при запитване)

* в зависимост от системата, грубия таван и други допълнителни мерки

Равномерно перфориран 1