Sandila


<< Back

Повърхностен десен Sandila Sandila 70/0


Технически характеристики
Материал Пано от минерална вaта

Клас на строителния материал A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Дебелина около 15 мм или около 20 мм
Цвят бял
Отражение на светлината около 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Надлъжна звукоизолация* т 35 dB до 49 dB (без микроперфорация)
от 31 dB до 49 dB (c микроперфорация)
Звукопоглъщане αw = 0,10 / NRC = 0,10 (без микроперфорация)
 
αw = 0,45 / NRC = 0,50 (c микроперфорация)
Влагоустойчивост до 95 % RH
Огнеустойчивост* до F 120 (DIN 4102)
до REI 120 (DIN EN 13501-2)

* в зависимост от системата, грубия таван и други допълнителни мерки

Sandila 70/0 (без микроперфорация) Sandila 70/N (c микроперфорация)


За повече информация посетете www.owa.de