Продукти за сухо строителство

Аква Той Интериор е компания за внос и търговия на българския пазар с качествени материали за сухо строителство, бои, лакове и мазилки. Предлаганите от нас иновативни решения в областта на окачените тавани, боите и лаковете за строителството се базират на тясно взаимодействие с партньорите ни – водещи западноевропейски производители.

Аква Той Интериор е официален представител на OWA –Odenwald Faserplattenwerk, гр. Аморбах, Германия, както и на Heraklith, гр. Ферндорф, Австрия. Продукцията на тези заводи покрива цялата гама от системи окачени тавани – от минералфазерни и дървесновлакнести плоскости до различните разновидности профили, конструкции и метални окачени тавани.

Ние предлагаме съвременни технологични решения, свързани с подобряване на акустиката в помещенията; отговарящи на определени изисквания по отношение на: влагоустойчивост; висока хигиеничност – санитарни или свръхчисти помещения; пожароустойчивост; енергийна ефективност.

Всички материали, предлагани от фирмата се придружават със съответните сертификати, напр. СЕ и декларации за съответствие.

OWA